Székelyföldi múzeumokban digitalizál a Néprajzi Múzeum

Székelyföldi múzeumokban digitalizál a Néprajzi Múzeum

Csíkszereda és Sepsiszentgyörgy után Székelyudvarhelyen és Gyergyószentmiklóson kezdik meg a néprajzi tartalmak digitális fejlesztését a budapesti Néprajzi Múzeum munkatársai.

A Néprajzi Múzeum közleményében felhívja a figyelmet arra, hogy a munkatársai által kidolgozott mintaprojekt célja az egész magyar nyelvterület néprajzi tartalmú kulturális örökségének számbavétele, bemutatása. A mintaprojekthez öt székelyföldi múzeum csatlakozott: a Csíki Székely Múzeum Csíkszeredából, a Haáz Rezső Múzeum Székelyudvarhelyről, a Székely Nemzeti Múzeum Sepsiszentgyörgyről, a Tarisznyás Márton Múzeum Gyergyószentmiklósról és a Maros Megyei Múzeum Marosvásárhelyről.

Ahhoz, hogy az együttműködésben szereplő intézmények mielőbb rendelkezzenek haladó szellemű, digitalizált állományokat is magába foglaló, publikálási lehetőséggel bíró nyilvántartással, a Néprajzi Múzeum mesterei komplex, öt pilléren nyugvó feladatrendszert dolgoztak ki. A kiindulási felmérést adatbázisépítés, digitalizálás, ezután archiválás követi, amellett az utógondozásra is figyelmet fordítanak – hangsúlyozzák a közleményben.

A Néprajzi Múzeum a mintaprojekt keretrendszerében saját eszközparkját felhasználva mobilstúdiót épít a helyszíneken, helyben oldva meg ezzel a digitalizálás folyamatát. A felszerelés mellett szakmai oktatással, gyakorlati workshopokon készítik fel a digitalizálás munkálataira az erdélyi kollégákat.

A felépített ideiglenes digitalizáló állomás első alkalommal Sepsiszentgyörgyön, ezt követően Csíkszeredán teljesített szolgálatot. Októberben Gyergyószentmiklóson és Székelyudvarhelyen párhuzamosan zajlik ezután a munka Odler Zsolt projektvezető, Garai Edit és Sarnyai Krisztina fotósok hozzájárulásával. A Néprajzi Múzeum célja, hogy együttes erőfeszítés eredményeként 500 műtárgyat töltsenek fel digitalizálás után az adatbázisba a elengedhetetlen metaadatokkal.

Mint írják, a székelyföldi múzeumok ebben a pillanatban nem rendelkeznek olyan integrált és komplex nyilvántartó rendszerekkel, amelyek alkalmasak a metaadatok és a digitalizált tartalmak tárolására, magyar nyelvű, online megjelenítésére. Ezáltal tekintélyesen leszűkül az általuk őrzött kulturális javak megismerhetősége és kutathatósága.

A Néprajzi Múzeumban ugyanakkor több évtizede zajlik az a tudatos munka, aminek eredményeként országosan az egyik hatalmas és legteljesebb integrált múzeumszakmai digitális adatbázissal ellátott az intézmény. A múzeumban rendelkezésre álló szakmai tudás mellé sikerült megteremteni azokat a technikai feltételeket, amelyek esélyt kínálnak a kompetenciafeladat határon túli kiterjesztéséhez is – mutatnak rá a közleményben, hangsúlyozva, hogy a magyar nyelvterületen őrzött néprajzi gyűjtemények együttes adatbázisban való elérhetősége a nemzeti kulturális örökség megőrzésének kihangsúlyozott jelentőségű eredménye lehet.

mti